LA CUINA DE L’ENRIC
Dinamarca, 6 17600 Figueres 
NIf J 55323406
Inscrita el R.M. de Girona, 

La present web és propietat de La Cuina de l’Enric. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de La Cuina de l’Enric . La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de La Cuina de l’Enric , és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars. La Cuina de l’Enric  rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. La Cuina de l’Enric  rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de La Cuina de l’Enric .

La Cuina de l’Enric  no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els usuaris d'aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. La Cuina de l’Enric  s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets. La Cuina de l’Enric  adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a La Cuina de l’Enric  per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de La Cuina de l’Enric  de forma contraria al disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no  poden excloure's.